50 Fredrikstad-profiler

Portretter av mennesker som har satt spor etter seg i lokalmiljøet

Boka presenterer 50 personer fra ulike tidsepoker som på hver sin måte har satt sitt preg på lokalsamfunnet. En underholdende og orginal innfallsvinkel til Fredrikstads historie.

50 Fredrikstad-profiler - full

Tilgjengelig som ebok for iPad og Mac. Kjøpes her for kroner 69,-

Tilgjengelig iBookstore