Fortellinger fra skutebyen Fredrikstad

Jacob Hilditch (1864-1930) er best kjent som forfatter av Trangviksposten, en parodi på en småbyavis. Hans omfattende forfatterskap inneholder også en rekke sjøfortellinger fra seilskutetiden. I denne samlingen har vi valgt ut en del fortellinger hvor handlingen er lagt til Fredrikstaddistriktet. Hilditch’ fortellinger har often en sosial tendens, og persongalleriet består gjerne av mennesker som befinner seg på livets skyggeside.

Samlingen har en inledning av lokalhisotirkeren Alfred Jensen, som forteller hvordan han opplevde Plankebyen Fredrikstad i skutetiden.

Skutebyen Fredrikstad

Tilgjengelig som ebok for iPad. Kjøpes her for kroner 29,-

Available_on_the_iBookstore_Badge_NO_146x40_0824