Hal i og dra mot Fredrikstad!

Hal i og dra mot Fredrikstad! Sjantier og sjømannsviser

Plankebyen Fredrikstad var Norges største eksporthavn for trelast og hadde rundt forrige århundreskifte landets største flåte av treskuter. I dette heftet har vi samlet noen av sjantiene sjøfolkene sang når de varpet seg opp Glomma, heiste seil, ellet slet ved pumpene. Vi har også med noen revy- og historiske viser, samt en innledning om skutebyen Fredrikstad og sjantisjangeren.

Hal i og dra mot Fredrikstad - full

Kroner 100,- + porto tilsendt som papirbok. 52 sider.