Fremmedspråklærernes julebok

Boka tar sikte på å hjelpe språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen til å lage lærerike og morsomme timer i forbindelse med høytiden. Inneholder beskrivelser av skikker og tradisjoner, skjønnlitterære tekster, rollespill og diverse aktiviterer. De aller fleste tekstene er utstyrt med norske gloser og oppgaver. Boka er delt i en engelsk, tysk og fransk del.

Fremmedspråklærernes julebok er tilgjengelig på papir eller som e-bok. I e-boken er hver tekst tilgjengelig for nedlastning i PDF-format, slik at tekstene enkelt kan skrives ut eller sendes elektronisk til elevene. Et eksempel på dette kan lastes ned her.

Fremmedspråklærernes julebok

E-bok for iPad og Mac. Kjøpes her for kroner 39,-
Heftet kr. 149 + porto. Kopieringsvennlig A4-format, 116 sider. Bestilles ved epost til bestilling@fredrikforlag.no

Tilgjengelig iBookstore